Algemene voorwaarden

Optionele reservering
Optionele reserveringen kunnen door u geplaatst worden en blijven voor een nader overeen te komen periode van kracht. Indien wij gedurende de optieperiode een tweede aanvraag krijgen, zullen wij contact met u opnemen of u gebruik wilt maken van de optie.

Definitieve reservering
Wanneer u een reservering maakt, ontvangt u een schriftelijke offerte per mail. Deze offerte ontvangen wij graag voor akkoord ondertekend retour, waardoor uw reservering definitief wordt.

Prijzen
Al onze prijzen zijn exclusief BTW. Prijswijzigingen onder voorbehoud.

Annuleringsvoorwaarden
Voor annuleringen geldt: bij annulering van de gehele of gedeeltelijke bijeenkomst is verschuldigd:
-Annuleren kan zonder kosten tot 30 dagen voorafgaand aan de dag van de bijeenkomst.
-Bij annulering tussen 30 dagen en 14 dagen voorafgaand aan de dag van een bijeenkomst is 10% van het factuurbedrag verschuldigd.
-Bij annulering tot 14 dagen voorafgaand aan de dag van de bijeenkomst is 20% van het factuurbedrag verschuldigd.
-Bij annulering binnen 7 dagen voorafgaand aan de dag van de bijeenkomst is 50% van het totale factuurbedrag verschuldigd.
-Bij annulering binnen 24 uur voorafgaand aan de dag van de bijeenkomst is het gehele factuurbedrag verschuldigd.

Bij annulering van individuele deelnemers:
Het in het reserveringscontract vermelde aantal deelnemers is uitgangspunt voor de voorbereidingen en berekening.
Tot 7 dagen voor aanvang mag u kosteloos afwijken van het in het contract vermelde aantal deelnemers. Uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de bijeenkomst wordt het definitieve aantal deelnemers aan doorgegeven. Dit aantal geldt als minimumbasis voor facturatie. Dit ivm. de reeds gedane inkopen.

Betalingsvoorwaarden
De eindfactuur wordt na afloop van de bijeenkomst opgemaakt op basis van nacalculatie en aan u (digitaal) toegezonden. Wij verzoeken u dit bedrag binnen 14 dagen over te maken op de bankrekening van ZwartvanKessel Advies.

Verantwoordelijk gedrag en aansprakelijkheid
Indien u bij ons vergadert bevindt u zich op een werkende boerderij. Daar is verantwoordelijk gedrag en voorzichtigheid geboden, aangezien er landbouwvoertuigen gebruikt worden. Houdt u zich daarom aan de aanwijzingen die gegeven worden op de locatie.
U bent als contractant gehouden tot vergoeding van schade, door de contractant, c.q. uw deelnemers toegebracht aan gebouwen, voertuigen van de familiemaatschap Van Kessel c.s. en inventaris van ZwartvanKessel Advies en boerderij De Kortenhof. 
ZwartvanKessel en De Kortenhof zijn niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van de goederen of vervoersmiddel(en) van de contractant c.q. diens deelnemers.

Vergaderen op De Kortenhof is een handelsactviteit van ZwartvanKessel Advies.