In de pers

De Kortenhof en alle activiteiten die wij ontplooien halen regelmatig regionale en landelijke pers of (vak)tijdschriften. Wij benoemen hier een paar artikelen als voorbeeld: