Agrarisch natuurbeheer & duurzaamheid

‘De Kortenhof’ doet veel aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) door verantwoord agrarisch natuurbeheer uit te voeren en doet veel aan duurzaamheid en agrotoerisme. Wij hechten eraan om onze omgeving te informeren en leren over de activiteiten die ons bedrijf ontplooit. Dit doen wij door:

Bloeiende akkerranden
Sinds 2012 hebben we bloeiende akkerranden om de natuurlijke vijanden van landbouwplagen te stimuleren, en natuurlijke vijanden zo te laten helpen bij het bestrijden van plagen en ziekten.

Natuurvriendelijke oever & paaiplaats/waterberging
Natuurvriendelijke oevers zijn oevers die geleidelijk aflopen naar de watergang zonder opstaande beschoeiing en is opgedeeld in drie zones: 1. De ondergedoken en drijvende planten, 2. De plas/dras zone en 3. oeverbegroeiing. De plas/dras zone en oeverbegroeiingszone houden de grond vast en zuiveren het water. In de paaiplaats  kunnen vissen kuit schieten (ei-afzetting). Door de waterberging wordt het wateroppervlak vergroot. Hierdoor wordt het teveel aan regenwater tijdelijk opgevangen.

Bijenkasten & bijenhotels
Op onze boerderij staan diverse bijenkasten voor de honingbij van een bevriende imker voor de bestuiving van o.a. het koolzaad. Tevens staan er bijenhotels voor wilde bijen (een solitair levende bij) ook voor de bestuiving en de instandhouding van bijen in het algemeen.

Fauna- & natuurbeheer
Rond de boerderij komen diverse wildsoorten voor zoals hazen, konijnen, eenden, vossen en soms ree├źn en patrijzen. Wij zijn actief in het bevorderen van een evenwichtige wildstand, in overleg met de WildBeheerEenheid(WBE) in de streek.

Duurzaamheid|
Wij hebben een warmtepomp en zonnepanelen. Met Waterschap Rivierenland hebben we natuurvriendelijke oevers (waterberging) ontwikkeld. Elk jaar staan er bijenkasten in ons koolzaad.

Agrotoerisme
‘De Kortenhof’ heeft tevens meegewerkt aan de ontwikkeling van een toeristisch paneel voor de picknickplaats bij ons land De Opstal met zicht op het dorp Erichem en de ‘kromme akkers’. We hebben meegewerkt aan de aanleg en doen het jaarlijks onderhoud aan het Klompenpad Errekomsepad, een schelpenpad dat over ons land loopt naar de begraafplaats.
Daarnaast geven we rondleidingen op ons bedrijf.