St Joriskerk Erichem

011IMG_2750De Sint Joris kerk
Op een terp staat de Sint Joriskerk, een Nederlands-Hervormde kerk, vermoedelijk gebouwd rond het jaar 1000 of 1050. Het is een romaans kerkje waarvan de toren in één keer is gebouwd, wat zeldzaam is in die periode. In het midden van de 13e eeuw bouwde men een recht gesloten koor, dat in de 15e eeuw is afgebroken en vervangen door een gotisch koor met driezijdige sluiting en een extra stuk op de toren. Ook de klok is er toen ingehangen. In de 15e eeuw is het Romaanse schip vervangen door een hoger gotisch schip, dat nog te zien is in de oostelijke torenmuur. De vensters werden toen spitsbogen. Begin 17e eeuw was er een verbouwing vanwege de reformatie en de slechte bouwkundige staat van de kerk. Van 1979 tot 1981 werd de kerk weer gerestaureerd, met o.a. opbrengsten van de jaarlijkse schapenmarkt in het dorp, nadat lood en leien van de kerk gewaaid waren na een grote storm in 1973.

In de kerk is een aantal mooie elementen te zien zoals het doopvont, gemaakt van blokken tufsteen uit de oude toren en een fraaie preekstoel uit circa 1675 bevestigd onder de triomfboog. Ook te zien is een stenen sarcofaag van ongeveer 800 jaar oud, afkomstig van het kerkhof te Erichem, en het orgel uit circa 1800. In 1909 is de zondagsschool opgericht, die tot op heden bestaat. Elke andere zondag vinden hier diensten plaats.

Erichem_HV_013 kerk interieur
0690-16370690-3025

0690-1635Erichem_HV_010 kerk interieur 211449_Erichem_PKN__Hervormd_Sint_Joris_16e_Binnenstraat_1_Gld__opname_30-05-2009_foto__H__Elsinga_Woudenberg_(4)