Het akkerbouw en fruitteeltbedrijf

Bedrijf
‘De Kortenhof’ is een werkend akkerbouw- en fruitteeltbedrijf van ongeveer 33 hectare groot. De boerderij en boerenbedrijf is reeds vijf generaties lang in de familie.

We verbouwen: winter- en zomertarwe, tricicale, gerst, koolzaad, en soms blauw maanzaad(foto), kapucijners, veldbonen en nedersoja. Soms telen we nieuwe zaadveredelingsrassen zoals tarweras Tobak. Tevens telen we peren en diverse rassen pruimen.

We doen ook veel aan agrarisch natuurbeheer zoals natuurvriendelijke oevers, waterbergingen, bijenkasten, bloeiende akkerranden en we hebben een bijenhotel en hebben meegedaan aan de aanleg van het Klompenpad Errekomsepad, een schelpenpad naar de begraafplaats dat over ons land loopt en we nog jaarlijks grotendeels uit eigen middelen onderhouden ten faveure van de gemeenschap.

Om uw bijeenkomst of rondleiding te boeken kunt u contact met ons opnemen via 06-33671586 of per mail info@opdekortenhof.nl.